UPU hỗ trợ chuyển đổi số trong lĩnh vực Hải quan cho Bưu chính 22 nước kém phát triển

08/09/2020   |   Đăng bởi Nguyễn Thành Nam

Sau đại dịch COVID-19, cơ sở hạ tầng của chuỗi cung ứng thương mại điện tử toàn cầu đã được các nhà khai thác bưu chính, công ty vận tải và cơ quan hải quan nhanh chóng thiết lập lại. Với đà phục hồi này, sản lượng sẽ dần gia tăng, đặt ra thách thức cần phải chuyển đổi số gấp, đặc biệt là khi các quy định mới về trao đổi dữ liệu điện tử liên quan đến bưu phẩm trên thế giới sẽ sớm có hiệu lực. UPU đã nhanh chóng hành động để một số quốc gia không bị bỏ lại phía sau.

UPU đã hợp tác với Tổ chức liên hợp quốc về thương mại và phát triển hỗ trợ chuyển đổi số cho 22 quốc gia kém phát triển gồm Afghanistan, Angola, Bangladesh, Burundi, Central African Republic, Chad, Comoros, Democratic Republic of the Công, Djibouti, Guinea, Haiti, Lào, Lesotho, Liberia, Malawi, Mali, Mauritania, Niger, Rwanda, Sierre Leone, Solomon islands, Vanuatua để triển khai dự án chuyển đổi số liên quan lĩnh vực hải quan vào tháng 1 năm 2021. Theo đó, các nước sẽ áp dụng các phần mềm do UPU phát triển như Hệ thống Khai báo Hải quan (CDS) hay ASYCUDA World - hệ thống tự động quản lý hoạt động hải quan đã được hơn 100 quốc gia áp dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông quan các bưu kiện, nâng cao hiệu quả hoạt động bưu chính, hải quan thông qua việc trao đổi dữ liệu điện tử trước giữa nhà khai thác bưu chính và cơ quan hải quan. 

Nếu như Hệ thống khai báo hải quan (Customs Declaration System) giúp hợp lý hóa quy trình thông quan qua bưu điện bằng cách cho phép các nhà khai thác bưu chính và cơ quan hải quan trao đổi dữ liệu điện tử trước, thực hiện phân tích rủi ro để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sàng lọc và kiểm tra, đóng gói và tăng tốc độ tính toán các loại thuế phải nộp thì hệ thống ASYCUDA World giúp cải thiện chất lượng dữ liệu và đơn giản hóa thương mại trong chuỗi cung ứng. Hệ thống còn có tác dụng kích thích tăng trưởng thương mại, cải thiện an ninh hàng hóa, hiện đại hóa hoạt động hải quan và hỗ trợ tham gia vào thương mại thế giới thông qua việc truyền dữ liệu hàng không điện tử trước. Hệ thống này cũng đơn giản hóa việc đánh giá rủi ro hải quan đối với hàng hóa đường hàng không và cải thiện việc tuân thủ các quy định về an toàn, an ninh.

Mục tiêu tổng quát của dự án này là tăng cường hiệu quả của việc kiểm soát thông quan, giảm các vấn đề dai dẳng như buôn bán bất hợp pháp, dòng tài chính bất hợp pháp, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, làm giả và vi phạm bản quyền. Bên cạnh đó, Bưu chính 22 nước tham gia dự án còn được hưởng một số lợi ích như: Tối ưu hóa việc thông quan và chuyển phát bưu phẩm kịp thời; Cải thiện khả năng tính minh bạch thông tin, thời gian giao hàng và chất lượng dịch vụ bưu chính; Đảm bảo việc thu thuế và các khoản thuế phải nộp một cách hiệu quả, chính xác. 

Việc hoàn thành dự án này sẽ cải thiện thuận lợi hóa và hòa nhập thương mại cho các nước kém phát triển bằng cách cho phép các cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ giao dịch hàng hóa quốc tế thông qua chuỗi cung ứng bưu chính toàn cầu, đồng thời đảm bảo thiết lập quy trình thông quan hiệu quả và hỗ trợ chuyển phát bưu gửi đúng thời hạn.

Theo vnpost.vn

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0243.8254119)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)