Đinh ghim - kẹp sắt

Sắp xếp:
Ghim tam giác 25mm

Ghim tam giác 25mm

Mã sản phẩm: BAT0104050007

Tình trạng: Còn hàng

3.800₫

Xem nhanh
Kẹp sắt đen 51mm

Kẹp sắt đen 51mm

Mã sản phẩm: BAT0104050006

Tình trạng: Còn hàng

27.300₫

Xem nhanh
Kẹp sắt đen 41mm

Kẹp sắt đen 41mm

Mã sản phẩm: BAT0104050005

Tình trạng: Còn hàng

17.800₫

Xem nhanh
Kẹp sắt đen 32mm

Kẹp sắt đen 32mm

Mã sản phẩm: BAT0104050004

Tình trạng: Còn hàng

11.500₫

Xem nhanh
Kẹp sắt đen 25mm

Kẹp sắt đen 25mm

Mã sản phẩm: BAT0104050003

Tình trạng: Còn hàng

7.900₫

Xem nhanh
Kẹp sắt đen 19mm

Kẹp sắt đen 19mm

Mã sản phẩm: BAT0104050002

Tình trạng: Còn hàng

4.900₫

Xem nhanh
Kẹp sắt đen 15mm

Kẹp sắt đen 15mm

Mã sản phẩm: BAT0104050001

Tình trạng: Còn hàng

4.500₫

Xem nhanh
Đinh ghim  - 2115 1/4-5M

Đinh ghim - 2115 1/4-5M

Mã sản phẩm: MX020008

Tình trạng: Còn hàng

35.000₫

Xem nhanh
Đinh ghim số 11 (NO.11-1M)

Đinh ghim số 11 (NO.11-1M)

Mã sản phẩm: MX070007

Tình trạng: Còn hàng

11.900₫

Xem nhanh
Đinh ghim Vaimo 80 (No.11-10mm)

Đinh ghim Vaimo 80 (No.11-10mm)

Mã sản phẩm: MX070003

Tình trạng: Còn hàng

23.200₫

Xem nhanh
Đinh ghim ( 26/6) - NO.35-5M

Đinh ghim ( 26/6) - NO.35-5M

Mã sản phẩm: MX020005

Tình trạng: Còn hàng

32.500₫

Xem nhanh
Đinh ghim ( 26/6) - NO.35-1M

Đinh ghim ( 26/6) - NO.35-1M

Mã sản phẩm: MAX0104020003

Tình trạng: Còn hàng

7.500₫

Xem nhanh

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0243.8254119)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)