Băng dính, băng keo

Sắp xếp:
Băng dính VP 1,8cm dày 24m (240g)

Băng dính VP 1,8cm dày 24m (240g)

Mã sản phẩm: D04082

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Xem nhanh
Băng dính M48.150 màng 50

Băng dính M48.150 màng 50

Mã sản phẩm: D03982

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Xem nhanh
Băng dính T24.70 màng 50

Băng dính T24.70 màng 50

Mã sản phẩm: D03867

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Xem nhanh
Băng dính T20.100 màng 50

Băng dính T20.100 màng 50

Mã sản phẩm: D03858

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Xem nhanh
Băng dính T20.70 màng 43

Băng dính T20.70 màng 43

Mã sản phẩm: D03853

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Xem nhanh
Băng dính (Băng keo) giấy 1cm.30m

Băng dính (Băng keo) giấy 1cm.30m

Mã sản phẩm: BD100014

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Xem nhanh
Băng dính (Băng keo) dán sàn 2cm.18m màu đỏ

Băng dính (Băng keo) dán sàn 2cm.18m màu đỏ

Mã sản phẩm: BD090038

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Xem nhanh
Băng dính (Băng keo) dán sàn 2cm.18m màu xanh lá

Băng dính (Băng keo) dán sàn 2cm.18m màu xanh lá

Mã sản phẩm: BD090037

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Xem nhanh
Băng dính (Băng keo) dán sàn 7,5cm.33m màu vàng

Băng dính (Băng keo) dán sàn 7,5cm.33m màu vàng

Mã sản phẩm: BD090036

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Xem nhanh
Băng dính (Băng keo) dán sàn 4,8cm.33m màu xanh lá (lõi nhựa)

Băng dính (Băng keo) dán sàn 4,8cm.33m màu xanh lá (lõi nhựa)

Mã sản phẩm: BD090029

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Xem nhanh
Băng dính (Băng keo) dán sàn 4,8cm.33m màu xanh blue (lõi nhựa)

Băng dính (Băng keo) dán sàn 4,8cm.33m màu xanh blue (lõi nhựa)

Mã sản phẩm: BD090027

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Xem nhanh
Băng dính (Băng keo) dán sàn 4,8cm.33m màu vàng (lõi nhựa)

Băng dính (Băng keo) dán sàn 4,8cm.33m màu vàng (lõi nhựa)

Mã sản phẩm: BD090026

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Xem nhanh

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0243.8254119)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)