Băng dính, băng keo

Sắp xếp:
Băng dính VP 1,8cm dày 24m (240g)

Băng dính VP 1,8cm dày 24m (240g)

Mã sản phẩm: D04082

Tình trạng: Còn hàng

0₫

Xem nhanh
Băng dính M48.150 màng 50

Băng dính M48.150 màng 50

Mã sản phẩm: D03982

Tình trạng: Còn hàng

0₫

Xem nhanh
Băng dính T24.70 màng 50

Băng dính T24.70 màng 50

Mã sản phẩm: D03867

Tình trạng: Còn hàng

0₫

Xem nhanh
Băng dính T20.100 màng 50

Băng dính T20.100 màng 50

Mã sản phẩm: D03858

Tình trạng: Còn hàng

0₫

Xem nhanh
Băng dính T20.70 màng 43

Băng dính T20.70 màng 43

Mã sản phẩm: D03853

Tình trạng: Còn hàng

0₫

Xem nhanh
Băng dính (Băng keo) giấy 1cm.30m

Băng dính (Băng keo) giấy 1cm.30m

Mã sản phẩm: BD100014

Tình trạng: Còn hàng

0₫

Xem nhanh
Băng dính (Băng keo) dán sàn 2cm.18m màu đỏ

Băng dính (Băng keo) dán sàn 2cm.18m màu đỏ

Mã sản phẩm: BD090038

Tình trạng: Còn hàng

0₫

Xem nhanh
Băng dính (Băng keo) dán sàn 2cm.18m màu xanh lá

Băng dính (Băng keo) dán sàn 2cm.18m màu xanh lá

Mã sản phẩm: BD090037

Tình trạng: Còn hàng

0₫

Xem nhanh
Băng dính (Băng keo) dán sàn 7,5cm.33m màu vàng

Băng dính (Băng keo) dán sàn 7,5cm.33m màu vàng

Mã sản phẩm: BD090036

Tình trạng: Còn hàng

0₫

Xem nhanh
Băng dính (Băng keo) dán sàn 4,8cm.33m màu xanh lá (lõi nhựa)

Băng dính (Băng keo) dán sàn 4,8cm.33m màu xanh lá (lõi nhựa)

Mã sản phẩm: BD090029

Tình trạng: Còn hàng

0₫

Xem nhanh
Băng dính (Băng keo) dán sàn 4,8cm.33m màu xanh blue (lõi nhựa)

Băng dính (Băng keo) dán sàn 4,8cm.33m màu xanh blue (lõi nhựa)

Mã sản phẩm: BD090027

Tình trạng: Còn hàng

0₫

Xem nhanh
Băng dính (Băng keo) dán sàn 4,8cm.33m màu vàng (lõi nhựa)

Băng dính (Băng keo) dán sàn 4,8cm.33m màu vàng (lõi nhựa)

Mã sản phẩm: BD090026

Tình trạng: Còn hàng

0₫

Xem nhanh

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0912308478)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)