CÔNG TY PHÁT HÀNH BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG

17 Đinh Lễ - Phường Tràng Tiền - Quận Hoàn Kiếm - TP Hà Nội

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0243.8254119)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)