MẪU THÔNG TIN ỨNG VIÊN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Ứng viên thi tuyển các chức danh của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các đơn vị thành viên có thể tải mẫu thông tin ứng viên tuyển dụng tại đây.

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0243.8254119)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)