Màng chít

Sắp xếp:
Màng chít (Màng PE) 2kg (lõi 0,3kg)

Màng chít (Màng PE) 2kg (lõi 0,3kg)

Mã sản phẩm: PL020016

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Xem nhanh
Màng chít (Màng PE) 3,2kg (lõi 1,2kg)

Màng chít (Màng PE) 3,2kg (lõi 1,2kg)

Mã sản phẩm: PL020003

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Xem nhanh
Màng chít (Màng PE) 2,4kg ( lõi 0.5kg)

Màng chít (Màng PE) 2,4kg ( lõi 0.5kg)

Mã sản phẩm: PL020001

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Xem nhanh
Màng chít (Màng PE) 2,3kg (lõi 0,5kg)

Màng chít (Màng PE) 2,3kg (lõi 0,5kg)

Mã sản phẩm: D11380

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Xem nhanh
Màng chít khổ 50cm x 10kg (lõi 1,3kg)

Màng chít khổ 50cm x 10kg (lõi 1,3kg)

Mã sản phẩm: D05281

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Xem nhanh
Màng chít (Màng PE) 2,4kg lõi 0,4

Màng chít (Màng PE) 2,4kg lõi 0,4

Mã sản phẩm: D05211

Tình trạng: Còn hàng

Liên hệ

Xem nhanh

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0243.8254119)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)