APP

Sắp xếp:
Giấy Natural khổ A4, định lượng 70gsm/m2

Giấy Natural khổ A4, định lượng 70gsm/m2

Mã sản phẩm: GI040010

Tình trạng: Còn hàng

60.000₫

Xem nhanh
Giấy Paperline khổ A3, định lượng 70gsm/m2

Giấy Paperline khổ A3, định lượng 70gsm/m2

Mã sản phẩm: GI040004

Tình trạng: Còn hàng

125.000₫

Xem nhanh
Giấy Paperline khổ A4, định lượng 80gsm/m2

Giấy Paperline khổ A4, định lượng 80gsm/m2

Mã sản phẩm: GI040003

Tình trạng: Còn hàng

71.000₫

Xem nhanh
Giấy Paperline khổ A4, định lượng 70gsm/m2

Giấy Paperline khổ A4, định lượng 70gsm/m2

Mã sản phẩm: GI040002

Tình trạng: Còn hàng

62.000₫

Xem nhanh
Giấy Epaper khổ A4, định lượng 70gsm/m2

Giấy Epaper khổ A4, định lượng 70gsm/m2

Mã sản phẩm: GI040014

Tình trạng: Còn hàng

60.000₫

Xem nhanh
Giấy IKPlus khổ A3, định lượng 70gsm/m2

Giấy IKPlus khổ A3, định lượng 70gsm/m2

Mã sản phẩm: GI030004

Tình trạng: Còn hàng

130.000₫

Xem nhanh
Giấy IKPlus khổ A4, định lượng 80gsm/m2

Giấy IKPlus khổ A4, định lượng 80gsm/m2

Mã sản phẩm: GI030002

Tình trạng: Còn hàng

74.000₫

Xem nhanh
Giấy IKPlus khổ A4, định lượng 70gsm/m2

Giấy IKPlus khổ A4, định lượng 70gsm/m2

Mã sản phẩm: GI040009

Tình trạng: Còn hàng

64.000₫

Xem nhanh
Giấy IKPlus khổ A5, định lượng 70gsm/m2

Giấy IKPlus khổ A5, định lượng 70gsm/m2

Mã sản phẩm: GI030023

Tình trạng: Còn hàng

32.500₫

Xem nhanh

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0243.8254119)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)