ĐẦU MỐI LIÊN HỆ CÁC DỊCH VỤ, NGÀNH HÀNG

CÔNG TY PHÁT HÀNH BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG CUNG CẤP

 1. BÁO VÀ TẠP CHÍ
 •  Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ
 • Hotline: 1800585855
 1. LỊCH, VỞ VÀ XUẤT BẢN PHẨM
 • Họ tên: Trần Thị Thu Thịnh
 • Số điện thoại: 0916091975
 • Email: thinhphbc@gmail.com
 1. VĂN PHÒNG PHẨM
 • Họ tên: Nguyễn Ngọc Cảnh
 • Số điện thoại: 0913815554
 • Email: canhnn@vnpost.vn
 1. THỰC PHẨM
 • Họ tên: Trương Hồng Quang
 • Số điện thoại: 0942435855
 1. HÓA MỸ PHẨM
 • Họ tên: Trần Thanh Thảo
 • Số điện thoại:0914714889
 • Email: thaof3.land@gmail.com

 

 

 

TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

CÔNG TY PHÁT HÀNH BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0243.8254119)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)