Phát hành báo chí: là dịch vụ nhận đặt mua, vận chuyển, phân phối “báo chí in” xuất bản trong nước và báo chí nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam . Bưu điện Việt Nam phát hành hơn 600 loại báo chí xuất bản trong nước và hơn 100 loại báo chí nước ngoài nhập khẩu.

THỜI GIAN ĐẶT MUA BÁO CHÍ

VnPost tổ chức nhận đặt mua báo chí dài hạn tập trung vào 04 đợt trong năm:
ĐỢT 1: Từ ngày 5 đến 15/12 đặt mua cho Quý 1 (năm sau).
ĐỢT 2: Từ ngày 5 đến 25/03 đặt mua cho Quý 2.
ĐỢT 3: Từ ngày 5 đến 25/06 đặt mua cho Quý 3.
ĐỢT 4: Từ ngày 5 đến 25/09 đặt mua cho Quý 4.

MỤC LỤC BÁO CHÍ     

 Mục lục báo chí Quý I - 2022 --> Tải nội dung 

Mục lục báo chí Quý II - 2022 --> Tải nội dung 

Mục lục báo chí Quý III - 2022 --> Tải nội dung 

Mục lục báo chí Quý IV - 2022 --> Tải nội dung 

Năm 2023

Mục lục báo chí Quý I - 2023 --> Tải nội dung 

Mục lục báo chí Quý II - 2023 --> Tải nội dung 

Mục lục báo chí Quý III - 2023 --> Tải nội dung 

Mục lục báo chí Quý IV - 2023 --> Tải nội dung 

 

Năm 2024

Mục lục báo chí Quý I - 2024 --> Tải nội dung 

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0243.8254119)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)