Tuyên Quang: Chuyển bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND huyện Na Hang sang trụ sở Bưu điện huyện

24/06/2020   |   Đăng bởi Nguyễn Thành Nam

Ngày 23/6/2020, Bưu điện tỉnh Tuyên Quang phối hợp với UBND huyện Na Hang đã tổ chức khai trương bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa của UBND huyện được chuyển sang trụ sở Bưu điện huyện.

Các đại biểu cắt băng khai trương bộ phận một cửa huyện Na Hang tại trụ sở Bưu điện huyện

Việc chuyển địa điểm bộ phận một cửa huyện sang trụ sở Bưu điện huyện nhằm mục hình thành thói quen để người dân thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Việc tiếp nhận hồ sơ TTHC vẫn do cán bộ bộ phận một cửa tiếp nhận. Quá trình thực hiện, bưu điện huyện bố trí nhân viên có trình độ, năng lực, tổ chức đón tiếp, hỗ trợ người dân khi đến thực hiện TTHC, giúp người dân giao dịch nhanh chóng, thuận tiện hơn. Nhân viên bưu điện sẽ tư vấn, giới thiệu để người dân sử dụng dịch vụ trả kết quả giải quyết TTHC tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích. Đặc biệt, với những TTHC có thể giải quyết ngay theo thẩm quyền thì nhân viên bưu điện sẽ hỗ trợ giao nhận hồ sơ, luân chuyển hồ sơ, tài liệu từ bộ phận một cửa đến các phòng chuyên môn huyện giải quyết. Khi xong, nhân viên đó sẽ chuyển ngược lại về bộ phận một cửa để trả kết quả cho người dân, không để người dân phải chờ đợi lâu.

Việc thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích không chỉ góp phần mang lại cho người dân nhiều thuận lợi, giúp tiết kiệm thời gian, chí phí đi lại mà còn góp phần đảm bảo tính công khai, minh bạch và giảm bớt áp lực đối với các cơ quan hành chính địa phương. Với mạng lưới phục vụ đến tận cấp xã, bên cạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, Bưu điện tỉnh đang tập trung đầu tư, khai thác hiệu quả các dịch vụ và thực hiện tốt nhiệm vụ công ích Nhà nước, góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh.

Huyện Na Hang là địa phương thứ hai của tỉnh chuyển bộ phận một cửa huyện sang trụ sở Bưu điện huyện. Việc chuyển địa điểm tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại Bưu điện huyện Hàm Yên (đơn vị thí điểm trước đó) đã phát huy hiệu quả rõ nét, nhận được sự hài lòng, ủng hộ của người dân.

(Minh Hải - vnpost.vn)

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0243.8254119)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)