Tập huấn điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Cơ quan hành chính

26/10/2020   |   Đăng bởi Nguyễn Thành Nam

Ngày 23/10/2020, tại trụ sở Vietnam Post, Bộ Nội vụ phối hợp với Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam tổ chức tập huấn điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Cơ quan hành chính (SIPAS) và đo lường chỉ số cải cách hành chính (Parindex) năm 2020.

Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Phạm Minh Hùng, Vụ Trưởng Vụ cải cách hành chính, Bộ nội vụ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều tra đo lường chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Cơ quan hành chính Nhà nước  giai đoạn 2010-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước.

Theo chương trình làm việc, đại diện Vụ cải cách hành chính – Bộ Nội vụ đã quán triệt các nội dung quan trọng cho 02 đợt điều tra đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Cơ quan hành chính (SIPAS) và đo lường chỉ số cải cách hành chính (Parindex) năm 2020. Việc điều tra SIPAS sẽ được tiến hành tại 63 tỉnh, thành phố với tổng số cỡ mẫu là 36.630 phiếu, trong đó 02 thành phố Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là 2.520 phiếu; các tỉnh, thành phố còn lại điều tra từ 480 đến 690 mẫu. Thời gian thời gian phát, thu phiếu điều tra dự kiến từ ngày 26/10 đến 22/11/2020.

Hội nghị cũng thảo luận, chia sẻ các cách làm hay của một số đơn vị như Hà Nội, Bình Phước, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên, Cao Bằng về cách thức phối hợp với Sở Nội Vụ, Mặt trận tổ quốc tỉnh, Hội Cưu chiến binh tỉnh để tuyên truyền, phổ biến để người dân, tổ chức nắm được chủ trương điều tra; công tác chọn và phân bổ số lượng mẫu cho Điều tra viên; việc phối hợp với Mặt trận tổ quốc, Hội cựu chiến binh thực hiện việc phúc tra, giám sát  kết quả điều tra. 

Theo kết quả điều tra năm 2019, chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Cơ quan hành chính Nhà nước đã tăng 1.46% so với năm 2018, đạt 84,45%. Trong đó, một số tỉnh, thành phố có chỉ số hài lòng đạt cao Quảng Ninh (95.26%); Hải Phòng (92.22%); Cà Mau (91.57%); Hưng Yên (90.74%).

Quốc Khánh - Vnpost.vn

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0243.8254119)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)