Nhiều tập thể, cá nhân được vinh danh tại Hội nghị Lao động giỏi - Lao động sáng tạo khối cơ quan Tổng công ty

24/06/2020   |   Đăng bởi Nguyễn Thành Nam

Chiều ngày 23/6 Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Hội nghị biểu dương Lao động giỏi - Lao động sáng tạo giai đoạn 2015 - 2020” khối cơ quan Tổng công ty. 04 tập thể Ban, 10 tập thể Phòng thuộc các Ban và 28 cá nhân tiêu biểu là những gương Lao động giỏi - Lao động sáng tạo giai đoạn 2015 - 2020 đã được vinh danh tại buổi Lễ.

Tiết mục biểu diễn của 28 cá nhân tiêu biểu đã mở màn Hội nghị lao động giỏi - Lao động sáng tạo giai đoạn 2015-2020

Đổi mới công tác tham mưu, điều hành

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Minh Đức cho biết, giai đoạn vừa qua phong trào thi đua của Cơ quan Tổng công ty tiếp tục phát triển có chiều sâu và có hiệu quả thực chất góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD hàng năm của Tổng công ty, đặc biệt là thành tích hoàn thành trước hạn 2 năm kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020, với tổng doanh thu đạt xấp xỉ 1 tỷ USD.

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Minh Đức báo báo hoạt động Cơ quan Tổng công ty giai đoạn 2015-2020 

Các đơn vị khối Cơ quan Tổng công ty đã làm tốt công tác tham mưu, tập trung đổi mới cơ chế quản lý và điều hành theo hướng linh hoạt, tăng cường điều hành trực tuyến, ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, thực hiện phẳng hóa công tác điều hành từ Tổng công ty xuống các đơn vị để đảm bảo công tác điều hành nhanh, mạnh, quyết liệt, thống nhất từ chủ trương đến cách thức tổ chức, triển khai, kịp thời hỗ trợ giải quyết vướng mắc khó khăn đối với hoạt động của mỗi đơn vị. Đặc biệt, tham mưu, triển khai quyết liệt kinh doanh ba lĩnh vực trụ cột của Tổng công ty, củng cố các dịch vụ lõi, truyền thống và tăng cường phát triển sản phẩm, dịch vụ mới nhằm khai thác, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của xã hội.

Điển hình như lĩnh vực bưu chính chuyển phát đạt tốc độ tăng trưởng 26,1%/năm, lĩnh vực tài chính bưu chính đã tập trung cải tiến các dịch vụ truyền thống, phát triển thêm các dịch vụ mới tăng tốc phát triển trên 32%/năm; lĩnh vực phân phối truyền thông ngày càng chuyên nghiệp hóa, đẩy mạnh phát triển các dịch vụ phân phối bán lẻ sản phẩm hàng hóa tiêu dùng, dịch vụ đại lý viễn thông - công nghệ thông tin và dịch vụ truyền thông quảng cáo, phấn đấu trở thành kênh bán lẻ số 1 tại thị trường nông thôn.

Ngoài ra các lĩnh vực khác cũng luôn được các Ban, Văn phòng Tổng công ty cũng tham mưu, tăng cường quản lý, triển khai quyết liệt việc thực hiện các lĩnh vực trên toàn mạng lưới. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trên mọi hoạt động tại tất cả các đơn vị.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Nguyễn Hải Thanh chúc mừng các tập thể, cá nhân - các tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất kinh doanh tại các lĩnh vực khác nhau của khối Cơ quan Tổng công ty.Chủ tịch đánh giá cao những nỗ lực cố gắng, sự chuyển biến của đội ngũ công nhân viên chức lao động khối cơ quan trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu cao của Tổng công ty theo định hướng tăng cường điều hành, quản lý tập trung trong giai đoạn thị trường lĩnh vực Bưu chính chuyển phát đang cạnh tranh quyết liệt. Giai đoạn vừa qua, toàn thể đội ngũ đã có nhiều nỗ lực cố gắng, sáng tạo trong công việc, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mọi nhiệm vụ, chương trình công tác của Tổng công ty, đặc biệt góp phần vào kết quả hoàn thành kế hoạch SXKD 5 năm giai đoạn 2015 – 2020 của Tổng công ty trước thời hạn 2 năm, cán mốc doanh thu 1 tỷ đô la Mỹ.

Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Nguyễn Hải Thanh phát biểu tại Hội nghị

Chủ tịch Nguyễn Hải Thanh nhấn mạnh, trong giai đoạn 2021 – 2025, nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty là hết sức nặng nề, với mục tiêu phấn đấu dự kiến đến năm 2025 Tổng doanh thu toàn Tổng công ty đạt 55.000 - 60.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 16% - 18%; Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 900 - 1.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 10%-12%/năm; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu Công ty Mẹ năm 2025 đạt: 7,3%-8%; Năng suất lao động tăng bình quân 8% - 10%/năm, đến năm 2025 đạt trên 210 triệu đồng/người/năm... Đây là những thách thức vô cùng lớn, đòi hỏi các đơn vị chức năng khối cơ quan Tổng công ty với vai trò tham mưu, giúp việc, chỉ đạo điều hành mạng lưới phải thực sự quyết liệt đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đột phá tiên phong trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là phát triển kinh doanh, thực hiện thành công chiến lược chuyển đổi số doanh nghiệp.

Chủ tịch kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên Cơ quan Tổng công ty sẽ có thêm sự quyết tâm đổi mới, vượt trên thách thức, không khí thi đua sôi nổi sẽ bao trùm, lan tỏa trong mỗi tập thể, mỗi cá nhân. Toàn thể cán bộ công nhân viên khối Cơ quan Tổng công ty làm việc không chỉ theo chức năng, nhiệm vụ, mà hãy làm việc bằng cả nhiệt huyết, niềm tin, sức sáng tạo của mình, xây dựng Cơ quan Tổng công ty xứng đáng là đơn vị đầu tầu dẫn dắt, đưa con tàu Bưu điện Việt Nam không ngừng lớn mạnh.

Bây giờ hoặc không bao giờ”

Bây giờ hoặc không bao giờ, tập trung nguồn lực đẩy mạnh phát triển SXKD, nhanh chóng chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, kinh doanh, đảm bảo khai thác tối đa hiệu quả mạng bưu chính công cộng”. Đây là lời “hiệu triệu” của Tổng giám đốc Chu Quang Hào kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên khối cơ quan Tổng công ty nói riêng và toàn Tổng công ty nói chung cùng nhau quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu ngay từ lúc này để giữ vững vị thế số 1 của Bưu điện Việt Nam trên thị trường bưu chính.

Tổng giám đốc Chu Quang Hào mong muốn các tập thể, cá nhân được biểu dương tiếp tục phát huy năng lực
xây dựng Bưu điện Việt Nam triển vững mạnh

Tổng giám đốc Chu Quang Hào cũng kêu gọi toàn Tổng công ty cùng đẩy mạnh phát triển kinh doanh các dịch vụ, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án Chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển dịch vụ. Tích cực, chủ động đề xuất tham gia sâu rộng và chương trình hành động quốc gia. Tăng cường ứng dụng CNTT trong mọi mặt hoạt động của Tổng công ty, đảm bảo tính đồng bộ, gắn kết, gia tăng hiệu quả thực thi các ứng dụng CNTT, đóng góp vào việc phát triển kinh doanh dịch vụ trong giai đoạn định hướng chuyển đổi thành doanh nghiệp công nghệ của Tổng công ty. Đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, dịch vụ công, dịch vụ Công trực tuyến. Tham gia sâu, rộng vào việc xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ, các Bộ, ngành; Đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ Hành chính công qua dịch vụ Bưu chính công ích.

Thời gian tới, Tổng công ty cần tiếp tục “Đổi mới toàn diện - Nắm bắt cơ hội - Quyết liệt hành động - Đột phá thành công” trong công tác quản lý, điều hành, trong sản xuất kinh doanh. Đổi mới hoạt động tổ chức sản xuất trên mạng lưới, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ để cơ giới hóa, tự động hóa trong tổ chức sản xuất. Củng cố và nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ, đảm bảo chất lượng dịch vụ bưu chính công ích dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

Tổng giám đốc yêu cầu mỗi cán bộ công nhân viên của Tổng công ty nói chung, của khối cơ quan Tổng công ty nói riêng cần quyết liệt hơn nữa trong sáng tạo, đổi mới, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, biết vượt qua những khó khăn của bản thân, của đơn vị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo ra những thành công đột phá. Mỗi cá nhân trong mỗi lĩnh vực là một mắt xích quan trọng, bởi vậy ta không thể để mắt xích của mình yếu kém làm ảnh hưởng đến cả một cỗ máy lớn - Bưu điện Việt Nam.

Tổng giám đốc mong muốn các tập thể, các cá nhân được biểu dương hôm nay sẽ tiếp tục có những sáng kiến, sáng tạo; đồng thời những sáng tạo cần được nhân lên và tăng cường hiệu quả. Các đơn vị, các cá nhân và tổ chức đoàn thể phát huy năng lực, sáng tạo không ngừng, tự tin ra sức đóng góp để xây dựng Bưu điện Việt Nam thân yêu phát triển vững mạnh.

Theo vnpost.vn

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0243.8254119)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)