Hội nghị quán triệt thông báo kết luận số 173 và Chỉ thị 43, 44 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

10/09/2020   |   Đăng bởi Nguyễn Thành Nam

Ngày 9/9/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt thông báo kết luận số 173-TB/TW, Chỉ thị số 43-CT/TW, Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư.

Quang cảnh hội nghị

Tổng Biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chủ trì hội nghị. Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào cùng đoàn đại biểu của Tổng công ty tham dự hội nghị.

Hội nghị đã phổ biến, quán triệt Thông báo kết luận số 173-TB/TW ngày 6/4/2020 của Ban Bí thư "Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”; Chỉ thị 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư “Về đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị”.

Đồng chí Chu Quang Hòa, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, Tổng giám đốc Chu Quang Hào nhấn mạnh, công tác phát hành báo và tạp chí của Đảng là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của Bưu điện Việt Nam. Thời gian qua, Bưu điện Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và ngày càng khẳng định là doanh nghiệp Bưu chính duy nhất có đủ năng lực, điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ phát hành báo, tạp chí của Đảng.

Để tiếp tục thực hiện tốt Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng yêu cầu các Bưu điện tỉnh, thành phố, Công ty Phát hành báo chí Trung ương chủ động xây dựng phương án, phối hợp chặt chẽ với địa phương, xác định đối tượng thụ hưởng chính sách đọc báo, tạp chí của Đảng để lên phương án phục vụ tốt nhất.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tiếp tục tổ chức quán triệt thực hiện các văn bản trên, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu học tập sách lý luận chính trị cũng như cần xây dựng các kế hoạch, chương trình cụ thể, đồng thời đổi mới hình thức, phương pháp thông tin tuyên truyền cho phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị.

Phan Linh - Vnpost.vn

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0243.8254119)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)