Gia Lai - đi đầu trong phát triển tài khoản PostID

08/09/2020   |   Đăng bởi Nguyễn Thành Nam

Sau 9 tháng triển khai, đến nay Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã phát triển được hơn 131.000 tài khoản PostID từ các khách hàng và người dân trên cả nước. Theo kế hoạch được giao, Bưu điện tỉnh Gia Lai là đơn vị đầu tiên hoàn thành kế hoạch năm 2020 trong việc phát triển tài khoản PostID.

Tính đến đầu tháng 9/2020, Bưu điện tỉnh Gia Lai đã phát triển được 12.000 tài khoản PostID. Về đích trước hạn hơn 3 tháng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh GiaLai luôn đặc biệt quan tâm tới việc phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chỉ số cải cách hành chính. Để góp phần cùng địa phương nâng cao chất lượng cải cách hành chính, đẩy mạnh thực hiện chính quyền điện tử, Bưu điện tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển tài khoản PostID cho người dân địa phương. Trước mắt Bưu điện tỉnh Gia Lai sẽ trung vào phát triển tài hoản cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, mới đây nhất Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã gửi văn bản yêu cầu các cơ quan, đoàn thể, các Sở, ban, ngành, các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, công nhân viên thuộc đơn vị cài đặt tài khoản PostID. Đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên của Bưu điện tỉnh triển khai tạo tài khoản miễn phí cho người dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị được nhanh chóng, thuận lợi.

“ Không đợi khách hàng tìm đến Bưu điện, Gia Lai thực hiện phương châm “chủ động kết nối với khách hàng”, nên trước khi thực hiện chúng tôi đã tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến về lợi ích, cách lập tài khoản đến từng người. Sau đó, trong quá trình thực hiện chúng tôi lại tranh thủ được sự hỗ trợ và tạo điều kiện của nhiều cơ quan trên địa bàn trong việc bố trí thời gian, địa điểm để Bưu điện phát triển tài khoản tập trung tại một địa điểm. Ngoài ra, chúng tôi cũng tranh thủ triển khai ngay tại các điểm chi trả lương hưu, các cuộc họp của tỉnh đoàn ...để kết hợp khai báo ngay tại cuộc họp vào dầu giờ và giờ giải lao. Qua đó, vừa tiết kiệm thời gian đăng kí tài khoản cho người dùng và nhân viên Bưu điện mà công tác tuyên truyền cũng đúng trọng tâm, đúng đối tượng hơn”, Bà Nguyễn Thanh Vân, chia sẻ kinh nghiệm phát triển tài khoản PostID tại đơn vị mình.

Theo vnpost.vn

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0243.8254119)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)