Chương trình đào tạo “Kỹ năng bán Dịch vụ Bưu chính cho khách hàng kinh doanh online”

29/06/2020   |   Đăng bởi Nguyễn Thành Nam

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa triển khai chương trình đào tạo “Kỹ năng bán Dịch vụ Bưu chính cho khách hàng kinh doanh online” - khóa 7 dành cho các cán bộ kinh doanh chủ chốt tại đơn vị.

Quang cảnh lớp học

Đây là chương trình đào tạo áp dụng nhiều công nghệ, phương pháp đào tạo mới, hiện đại, vận dụng vào thực tế cao. Học viên được ứng dụng, thực hành kiến thức được học tại lớp học như thực hiện chốt đơn hàng theo 6 mức độ, xử lý các bước trong quy trình bán hàng để đo lường sự tăng trưởng trong việc bán hàng… Bên cạnh đó, được tiếp cận công nghệ khảo sát online trước khóa học; theo dõi, đánh giá hiệu quả sau đào tạo thông qua sự phối hợp, hỗ trợ của lãnh đạo quản lý trực tiếp tại đơn vị. Ngoài ra, ban tổ chức lớp học còn đưa ra mô hình  kết nối  học viên sau khóa học để trao đổi, chia sẻ, lắng nghe, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của học viên trong quá trình triển khai tại đơn vị.

Tham dự, chỉ đạo lớp học, Tổng giám đốc Chu Quang Hào nhấn mạnh với các học viên về tầm quan trọng của kinh doanh thương mại điện tử và việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong bán hàng bưu chính chuyển phát cho khách hàng kinh doanh online.

(Theo vnpost.vn)

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0243.8254119)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)