Bưu điện Việt Nam mở cửa phục vụ trong suốt dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

04/05/2020   |   Đăng bởi Nguyễn Thành Nam

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng các dịch vụ bưu chính của khách hàng trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 30/4 – 2/5 ), các bưu cục của Bưu điện Việt Nam vẫn mở cửa cung cấp dịch vụ bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính và phân phối truyền thông tới khách hàng như bình thường.

Các bưu cục của Bưu điện Việt Nam vẫn mở cửa phục vụ khách hàng trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đối với dịch vụ bưu chính chuyển phát, Tổng công ty yêu cầu các đơn vị đảm bảo chất lượng và duy trì hoạt động mạng bưu chính công cộng. Mạng lưới giao dịch, khai thác, vận chuyển và phát trong các ngày nghỉ vẫn hoạt động như bình thường.

Các đơn vị chủ động tổ chức sản xuất hợp lý, theo dõi tình hình bưu gửi để tổ chức khai thác, chuyển phát hàng hóa, bưu gửi của khách hàng được an toàn, đúng thời gian quy định, không để xảy ra tình trạng tồn đọng hàng hóa, bưu gửi.

Để đảm bảo mọi hoạt động diễn ra thông suốt, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính của khách hàng trên cả nước, Tổng công ty yêu cầu tất cả các đơn vị bố trí đủ lực lượng cán bộ, công nhân viên và người lao động để vận hành hiệu quả công việc trên tất cả các lĩnh vực.

Đối với công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, chi trả người có công và bảo trợ xã hội, các đơn vị tiếp tục thực hiện đúng theo lịch chi trả đã thông báo tại địa phương, nhằm không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người thụ hưởng. Việc chi trả vẫn phải đảm bảo các biện pháp vệ sinh, an toàn trong công tác phòng chống dịch.

(Theo vnpost.vn)

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0243.8254119)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)