Bưu điện Việt Nam bổ nhiệm cán bộ

23/12/2020   |   Đăng bởi Nguyễn Thành Nam

Ngày 18/12/2020, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ.

 

Chủ tịch HĐTV Nguyễn Hải Thanh, Tổng giám đốc Chu Quang Hào trao quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ mới

Theo đó, Tổng công ty có quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Thơ, Phó giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh Sóc Trăng giữ chức vụ Giám đốc Bưu điện tỉnh Sóc Trăng; bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, Chuyên viên Ban kiểm toán nội bộ giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty; tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đoàn Hữu Hậu, Chủ nhiệm Tư vấn Công nghệ thông tin, Khối Tài chính Ngân hàng, Công ty cổ phần Tư vấn Ernst&Young Việt Nam giữ chức vụ Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin; tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Anh Dũng, Phó Trưởng phòng Kế toán, Trung tâm Dịch vụ Đa phương tiện và giá trị gia tăng MobiFone, Tổng công ty Viễn thông MobiFone về giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kiểm toán nội bộ.

Các quyết định bổ nhiệm cán bộ có thời hạn là 36 tháng.  

Vnpost.vn

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0243.8254119)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)