Bưu điện tỉnh Tây Ninh triển khai dịch vụ chuyển trả Giấy đăng ký xe, Biển số xe đến tận tay người dân

05/11/2020   |   Đăng bởi Nguyễn Thành Nam

Ngày 04/11/2020, Bưu điện tỉnh và Công an Tây Ninh phối hợp tổ chức Lễ ký hợp đồng cung ứng dịch vụ bưu chính và thu hộ lệ phí. Theo đó, Bưu điện tỉnh Tây Ninh sẽ thực hiện chuyển phát Giấy Đăng ký xe; Biển số xe nền màu vàng, chữ và số màu đen (xe hoạt động kinh doanh vận tải); Biển số xe nền màu trắng, chữ và số màu đen đến tận địa chỉ theo yêu cầu của người dân.

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ

Để sử dụng dịch vụ, khách hàng có thể đăng ký tại Cơ quan Công an khi đến làm các thủ tục. Bưu điện tỉnh có trách nhiệm chuyển phát Giấy đăng ký xe, Biển số xe nền màu trắng, chữ và số màu đen đến người nhận theo địa chỉ yêu cầu.

Đối với các xe kinh doanh hoạt động vận tải, khách hàng có thể mang hồ sơ gồm tờ khai đăng ký xe (theo mẫu tại đây), giấy tờ tùy thân của chủ xe và biển số xe cũ đến các bưu cục thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh để làm thủ tục. Ngay khi nhận được Biển số xe mới nền màu vàng, chữ và số màu đen, Bưu điện sẽ chuyển trả lại tận tay người nhận nhanh chóng và chính xác.

Đối với địa chỉ nhận trong thành phố Tây Ninh, thời gian phát không quá 01 ngày; đối với các địa chỉ trong phạm vi nội tỉnh Tây Ninh có thời gian phát không quá 2 ngày kể từ ngày Bưu điện tỉnh tiếp nhận nhận biển số xe tại phòng Cảnh sát giao thông (không bao gồm các nghỉ, ngày Lễ, Tết).

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0243.8254119)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)