Bưu điện tỉnh Hà Nam tổ chức Huấn luyện ATVSLĐ và Triển khai văn hóa doanh nghiệp

29/09/2020   |   Đăng bởi Nguyễn Thành Nam

Trong các ngày từ 25/9 đến 27/9/2020, Bưu điện tỉnh Hà Nam đã tổ chức 6 lớp huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2020 cho toàn thể CBCNV-NLĐ (thuộc đối tượng nhóm 4).

Quang cảnh lớp huấn luyện ATVSLĐ

Tại khóa huấn luyện, học viên được truyền đạt các nội dung về quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trong công tác ATVSLĐ; nhận biết các yếu tố nguy hiểm và yếu tố có hại trong trong lao động và biện pháp phòng chống; các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cơ quan, đơn vị.

Sau khi kết thúc nội dung huấn luyện ATVSLĐ, Bưu điện tỉnh tiếp tục tổ chức hướng dẫn trao đổi các nội dung lõi văn hóa doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) và quy tắc ứng xử chuẩn mực hành vị đối với lao động quản lý, Giao dịch viên và Bưu tá.

Nhân dịp này, Lãnh đạo Bưu điện tỉnh đã trao Giấy khen của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho các cá nhân lao động thuê khoán là nhân viên BĐ-VHX và bưu tá xã có thành tích đóng góp vào sự phát triển của Tổng công ty.

Thúy Hồng - Vnpost.vn

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0243.8254119)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)