Bưu điện tỉnh Điện Biên mang chính sách đến với người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19

05/06/2020   |   Đăng bởi Nguyễn Thành Nam

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ về triển khai các biện pháp thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành kế hoạch thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Bưu điện tỉnh Điện Biên được Ủy ban nhân viên tỉnh giao nhiệm vụ tổ chức chi trả cho các đối tượng người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số đối tượng dự kiến trên 300.000 người hưởng và số tiền chi trả trên 240 tỉ đồng.

Chi trả tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn tại Bưu điện Văn hóa xã Pú Nhi huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên

Đến hết ngày 3/6, một số Bưu điện huyện/thị như Nậm Pồ, Mường Lay, Điện Biên đã thực hiện chi trả cho 100% đối tượng được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt có danh sách, Thành Phố Điện Biên Phủ chi 98%, Mường Chà đã chi 80%. Đối với người có công, Bưu điện chi trả tiền tại nhà người hưởng, các đối tượng hưởng chế độ chính sách còn lại nhận tiền tại điểm giao dịch của Bưu điện.

Công tác chi trả tại điểm được Bưu điện truyền thông thời gian chi trả qua các kênh ủy ban xã/phường, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng bản, phát thanh… nhân viên Bưu điện nhiệt tình, chu đáo tạo sự thoải mái nhất cho người hưởng khi lĩnh chế độ. Bên cạnh đó toàn bộ danh sách người hưởng được cập nhật trên phần mềm quản lý của Bưu điện nhằm thuận lợi cho công tác chi trả, đánh giá, báo cáo kịp thời tiến độ triển khai cho các cơ quan quản lý.

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0243.8254119)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)