Bưu điện Ninh Bình ra quân phát triển dịch vụ tín dụng hưu trí

14/09/2020   |   Đăng bởi Nguyễn Thành Nam

Ngày 10/9/2020, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai chương trình ra quân phát triển dịch vụ tín dụng hưu trí.

Quang cảnh hội nghị

Tín dụng hưu trí là một trong những dịch vụ trọng tâm được Bưu điện Ninh Bình tập trung nguồn lực để phát triển trong những tháng cuối năm nhằm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Trong 4 tháng cuối năm, đơn vị xây dựng mục tiêu giải ngân 60 tỷ đồng.

Để thực hiện mục tiêu trên, hai bên đã đề ra các giải pháp thúc đẩy dịch vụ tín dụng hưu trí trong thời gian tới như: tăng cường công tác truyền thông dịch vụ tại các điểm phục vụ của Bưu điện. Bên cạnh đó, xây dựng chương trình thi đua bán hàng nhằm khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt mục tiêu; thực hiện điều chỉnh cơ chế, chính sách dịch vụ. Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Ninh Bình cũng cam kết hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh theo dõi, thúc đẩy doanh số giải ngân trong suốt quá trình thực hiện chương trình.

Với sự quyết tâm, đồng lòng của cả hai đơn vị, hội nghị đã tạo niềm tin khí thế mới, khởi đầu cho một chiến dịch hứa hẹn mang lại những thành quả như mong đợi.

Đỗ Thị Mai Khanh - vnpost.vn

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0243.8254119)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)