Bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo – Truyền thông Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

19/08/2020   |   Đăng bởi Nguyễn Thành Nam

Ngày 18/8, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ. Ông Lê Quốc Anh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty được bổ nhiệm kiêm Trưởng Ban Tuyên giáo Truyền thông.

Ông Lê Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty nhận nhiệm vụ kiêm Trưởng ban Tuyên giáo - Truyền thông

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Lê Quốc Anh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban Tuyên giáo Truyền thông Tổng công ty cảm ơn sự tin tưởng của Lãnh đạo Tổng công ty giao nhiệm vụ mới. Tân Trưởng Ban Tuyên giáo - Truyền thông Lê Quốc Anh cho biết, Ban Tuyên giáo - Truyền thông có chức năng tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy Tổng công ty trong việc lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên, người lao động; thông tin tuyên truyền, nghiên cứu khoa học và một số lĩnh vực hoạt động xã hội trong Đảng bộ Tổng công ty; thực hiện công tác Tuyên giáo, công tác Dân vận của Đảng ủy Tổng công ty. Đồng thời tham mưu cho Hội đồng thành viên, Ban tổng giám đốc và thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực truyền thông và Đoàn Thanh niên.

Bày tỏ sự cảm ơn đồng chí Đinh Như Hạnh, nguyên Ủy viên Ban thường vụ, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo - Truyền thông đã đặt nền móng, đưa công tác tuyên giáo truyền thông của Tổng công ty trong mô hình mới hoạt động nề nếp và đạt nhiều kết quả nổi bật. Ông Lê Quốc Anh khẳng định, thời gian tới sẽ cùng Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Tổng công ty, cán bộ công nhân viên trong Ban Tuyên giáo - Truyền thông nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đảo Đảng, chuyên môn Tổng công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Hải Thanh mong muốn đồng chí Đinh Như Hạnh sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, hỗ trợ Ban Tuyên giáo Truyền thông tiếp tục thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch Hội đồng thành viên yêu cầu, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban Tuyên giáo - Truyền thông phát huy nền tảng hoạt động hiện tại, đồng thời có nhiều đổi mới trong quản lý, điều hành, đặc biệt là từng bước chuyển đổi số các hoạt động để Ban Tuyên giáo - Truyền thông hoạt động hiệu quả hơn trên tất cả các lĩnh vực: Tuyên giáo Dân vận, Truyền thông và Đoàn Thanh niên.

Theo vnpost.vn

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0243.8254119)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)