Nam - Giao (6c) (tiêu đề xanh lơ)

Mã sản phẩm: DD52

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

Mẫu tem/bộ: 0 Khuôn khổ: 26 x 41 Số răng: 11,5 x 13,5 Số tem in trên tờ: 50 Họa sỹ thiết kế: Bùi Trang Chước In ấn: ốp-xét một mầu, tại nhà in Viễn Đông

Sản phẩm liên quan

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0243.8254119)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)