Cập nhật tình trạng lịch Ngân Hà ngày 19/8/2016

19/08/2016   |   Đăng bởi anh Nam

 

 

         

Phụ lục 1

TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

     

CÔNG TY PHÁT HÀNH BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG

   
               

DANH MỤC LỊCH 2016 NGÀNH BƯU ĐIỆN PHÁT HÀNH                    

Tên thương hiệu lịch:  Lịch Ngân Hà

 

I.

LỊCH BLOC

 

 

       

STT

Mã lịch

Tên lịch

Quy cách

Giá bìa

Số lượng đóng thùng chẵn

Tình trạng

Ghi chú

1

NH01

Bloc Siêu cực đại - Cảnh đẹp Việt Nam và Thế giới (Khánh in metalize, bồi trên MDF 3mm)

KT: 35 x 50 cm
- In 4 màu trên giấy couches 64gsm
- Bìa in bằng công nghệ mới metalize, giấy Ivory 250 gsm

580.000

5

Còn hàng

Hộp + Túi vải

2

NH02

Bloc Cực đại - Bình cổ và phong thủy (Khánh in metalize, bồi trên MDF 3mm)

KT: 30 x 40 cm
- In 4 màu trên giấy couches 64gsm
- Bìa in bằng công nghệ mới metalize, giấy Ivory 250 gsm

430.000

5

Hết hàng

Hộp + Túi vải

3

NH03

Bloc Siêu siêu đại - Tinh hoa (Khánh in metalize, bồi trên MDF 3mm)

KT: 25 x 35 cm
- In 4 màu trên giấy couches 64gsm
- Bìa in bằng công nghệ mới metalize, giấy Ivory 250 gsm

330.000

5

Còn hàng

Hộp + Túi vải

4

NH04

Bloc Siêu đại - Nghệ thuật trà và hoa (Khánh in metalize, bồi trên MDF 3mm)

KT: 20 x 30 cm
- In 4 màu trên giấy couches 64gsm
- Bìa in bằng công nghệ mới metalize, giấy Ivory 250 gsm

240.000

10

Còn hàng

Hộp + Túi vải

5

NH05

Bloc Đại đặc biệt - Mỹ nghệ tinh hoa cuộc sống (Khánh in metalize, bồi trên MDF 3mm)

KT: 17 x 25 cm
- In 4 màu trên giấy couches 64gsm
- Bìa in bằng công nghệ mới metalize, giấy Ivory 250 gsm

180.000

10

Còn hàng

Hộp + Túi vải

6

NH06

Bloc Đại đặc biệt - Hoa đá nghệ thuật (Bìa Catton khung nhựa, khánh ngọc)

KT: 14,5 x 20,5 cm
- In 4 màu trên giấy couches 64gsm
- Bìa in bằng công nghệ mới metalize, giấy Ivory 230 gsm

150.000

10

Còn hàng

Hộp + Túi vải

7

NH07

Bloc Đại đặc biệt - Hoa đá nghệ thuật (Bìa in công nghệ mới Metalize, bồi trên ván MDF 3mm)

KT: 14,5 x 20,5 cm
- In 4 màu trên giấy couches 64gsm
- Bìa in bằng công nghệ mới metalize, giấy Ivory 230 gsm

140.000

10

Còn hàng

Hộp + Túi vải

8

NH08

Bloc Trung đặc biệt - Nghệ thuật hoa và n?n (Bìa Catton khung nhựa, khánh ngọc)

KT: 12,5 x 17 cm
- In 4 màu trên giấy couches 64gsm
- Bìa in bằng công nghệ mới metalize, giấy Ivory 250 gsm

130.000

10

Còn hàng

Hộp + Túi vải

9

NH09

Bloc Trung đặc biệt - Nghệ thuật hoa và n?n (Bìa in công nghệ mới Metalize, bồi trên ván MDF 3mm)

KT: 12,5 x 17 cm
- In 4 màu trên giấy couches 64 gsm
- Bìa in bằng công nghệ mới metalize, giấy Ivory 230 gsm

120.000

10

Còn hàng

Hộp + Túi vải

10

NH10

Bloc Đại đặc biệt - Mỹ nghệ tinh hoa cuộc sống

KT: 17 x 25 cm
- In 4 màu trên giấy couches 64gsm
- Bìa in bằng công nghệ mới metalize, giấy Ivory 250 gsm

95.000

10

Còn hàng

 

11

NH11

Bloc Đại - Hoa nghệ thuật

KT: 14,5 x 20,5 cm
- In 4 màu trên giấy couches 64 gsm
- Bìa in bằng công nghệ mới metalize, giấy Ivory 250 gsm

68.000

20

Còn hàng

 

12

NH12

Bloc Trung đặc biệt - Sắc hoa bốn mùa

KT: 12,5 x 17 cm
- In 4 màu trên giấy couches 64 gsm
- Bìa in bằng công nghệ mới metalize, giấy Ivory 250 gsm

54.000

20

Còn hàng

 

13

NH13

Bloc Trung màu - Hoa thiên nhiên

KT: 10,5 x 14,5 cm
- In 4 màu trên giấy couches 64 gsm
- Bìa in bằng công nghệ mới metalize, giấy Ivory 230 gsm

36.000

40

Còn hàng

 

14

NH14

Bloc Trung thường - Dấu ấn Việt Nam

KT: 10,5 x 14,5 cm
- Giấy Poluya định lượng 32 gsm
- Bìa in trên giấy couches Matt 100 gsm

19.000

50

Còn hàng

 

15

NH16-NH17

Lịch 52 tuần - Việt Nam đất nước con người

KT: 30 x 40 cm
- In 4 màu trên giấy couches 120 gsm
- Bìa in bằng công nghệ mới metalize, giấy Ivory 250 gsm

240.000

10

Còn hàng

Hộp + Túi vải

               
               

II.

BÌA LỊCH, LỊCH CHỮ PHÚC, LỊCH LÒ XO, LỊCH BÀN, SỔ TAY, BƯU THIẾP, PHONG BÌ, TÚI ĐỰNG LỊCH

 

 

STT

Mã lịch

Tên lịch

Quy cách

Giá bán đã có thuế GTGT 10% (đồng)

Số lượng đóng thùng chẵn

Tình trạng

Ghi chú

1

NH15

 Bìa Ngũ phúc lâm môn

KT: 32 x 58 cm
 - Bìa Catton khung nhựa, khánh ngọc, mạ vàng chữ "Phúc"

31.730

40

Còn hàng

 

2

NH18-NH19

Lịch 13 tờ chữ "Phúc"

KT: 37 x 68 cm
- Bìa in bằng công nghệ mới Metalize
- Ruột in 4 màu trên giấy couches 120 gsm

31.730

50

Còn hàng

 

3

NH20-NH33

Lịch lò xo 7 tờ

KT: 36 x 70 cm
 - In 4 màu trên giấy Couches 200 gsm

21.530

100

Hết hàng

 

4

NH34-NH55

Lịch lò xo 7 tờ

KT: 40 x 60 cm
 - In 4 màu trên giấy Couches 200 gsm

21.530

100

Còn hàng

 

5

NH56-NH57

Lịch dành cho in độc quyền với số lượng từ 3.000 cuốn trở lên.

6

NH58-NH61

Lịch 5 tờ nẹp thiếc

KT: 45 x 70cm
- In 4 màu trên giấy Couches 100gsm

12.470

200

Còn hàng

 

7

NH62-NH63

Lịch bàn 52 tuần đặc biệt

- Lịch bàn 12 tháng 52 tuần
- Kích thước 11 x 26cm
- In 4 màu trên giấy Couches 120gsm

33.990

50

Còn hàng

 

8

NH64-NH78
(các mã chẵn)

Lịch bàn 13 tờ

KT: 14,5 x 22cm
- In 4 màu, giấy Couches 230gsm

21.530

100

Còn hàng

 

9

NH65-NH79
(các mã lẻ)

Lịch bàn 13 tờ, 2 lò xo

KT: 14,5 x 22cm
- 13 tờ in 4 màu, giấy Couches 230gsm
- 52 tuần in 4 màu, giấy offset 70gsm

26.060

50

Còn hàng

 

10

NH80-NH83

Lịch bàn chữ A 13 tờ

KT: 18 x 20cm
- In 4 màu, giấy Couches 200gsm

21.530

100

Còn hàng

 

11

NH84-NH95

Lịch 1 tờ nẹp thiếc

KT: 45 x 70cm
- In 4 màu, giấy Couches 115gsm

2.500

300

Còn hàng

 

12

NH96

Lịch bàn đế nhựa lò xo đỉnh

KT: 27 x 17,5cm
- In 4 màu, giấy Offset 80gsm

58.920

25

Còn hàng

 

13

NH97

Lịch bàn đế nhựa lò xo giữa

KT: 27 x 17,5cm
- In 4 màu, giấy Offset 80gsm

58.920

25

Còn hàng

 

14

NH98

Sổ ghi chép

KT: 16 x 24cm
- Giấy: Offset 80gsm

36.260

40

Còn hàng

 

15

NH99-NH113

Thiệp chúc mừng năm mới

KT: 13 x 19cm
- In 4 màu, giấy Couches 230gsm

1.360

9000

Còn hàng

 

16

NH114

Túi giấy Craf

KT: 38 x 71cm
- Giấy Craf 180gsm

3.970

50

Còn hàng

 

17

NH115

Túi giấy Craf

KT: 42 x 63cm
- Giấy Craf 180gsm

3.970

50

Còn hàng

 

18

NH116

Túi giấy Craf

KT: 38 x 40cm
- Giấy Craf 180gsm

3.400

50

Còn hàng

 

19

NH117

Túi nilon đựng Lịch lò xo 7 tờ

KT: 38 x 70cm

2.270

500

Còn hàng

 

20

NH118

Túi nilon đựng Lịch lò xo 7 tờ

KT: 42 x 63cm

2.270

500

Còn hàng

 

21

NH119

Túi ống đựng Lịch nẹp thiếc 5 tờ

 

320

9000

Còn hàng

 

22

NH120

Túi ống đựng Lịch nẹp thiếc 1 tờ

 

290

9000

Còn hàng

 

23

NH121

Phong bì đựng thiệp

KT: 14 x 20cm

970

9000

Còn hàng

 

24

NH122

Hộp đựng Lịch bàn loại dài

KT: 23,5 x 16cm

2.270

500

Còn hàng

 

25

NH123

Hộp đựng Lịch bàn loại vuông

KT: 21 x 19,5cm

3.400

500

Còn hàng

 

 

CÔNG TY PHÁT HÀNH BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG

Website    : www.phbctw.vnpost.vn

Điện thoại : 043. 8255.007 – email : phbctw.vnpost.vn - Hotline : 094448.4446

  • Trụ sở chính Hà Nội : số 17 Đinh Lễ, P Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội – ĐT : 043. 8255.007
  • Trung tâm Phát hành báo chí TƯ 2: số 43 Hồ Văn Huê, Q. Phú Nhuận ,TP Hồ Chí Minh – ĐT: 083.8441.129
  • Trung tâm Phát hành báo chí TƯ 3: số 379 Nguyễn Văn Linh,Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng – ĐT: 0511. 3656.002

 

Viết bình luận

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0243.8254119)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)