TỔNG TUYỂN CỬ BẦU QUỐC HỘI CỦA N­ỚC VIỆT NAM THỐNG NHẤT

Mã sản phẩm: 21

Liên hệ

Tình trạng: Còn hàng

  Mẫu tem/bộ: 3 Khuôn khổ: 40x27 Số răng: 11 Số tem in trên tờ: 100 Họa sỹ thiết kế: TRẦN L­ƯƠNG, TRẦN HUY KHÁNH In ấn: ỐP-XÉT HAI, BA MẦU; TẠI NHÀ IN TIẾN BỘ

Sản phẩm liên quan

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0243.8254119)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)