Thông tin và Truyền thông: Chuyên san các công trình nghiên cứu phát triển và ứng dụng CNTT&TT

Mã sản phẩm: C154.3

40.000₫  

Tình trạng: Còn hàng

Kỳ xuất bản : Quý 1 kỳ    

Sản phẩm liên quan

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0243.8254119)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)