Quá trình phát triển của công ty

24/08/2016   |   Đăng bởi Nguyễn Thành Nam

CÁC MỐC QUAN TRỌNG TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

-         Quyết định 988/QĐ ngày 10/06/1977 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Bưu điện về thành lập Trung tâm Phát hành báo chí thuộc Tổng Cục Bưu điện.

-         Quyết định 64 /QĐ-TTBĐ ngày 16/01/1989 của Tổng Cục Bưu điện về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Công ty Phát hành báo chí Trung ương.

-         Quyết định 218/QĐ-TCCB_HĐQT ngày 23/08/1996 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phát hành báo chí Trung ương.

-         Quyết định 484/QĐ-TCBĐ ngày 14/9/1996 của Tổng Cục trường Tổng Cục Bưu điện về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước Công ty Phát hành báo chí Trung ương.

-         Quyết định 510/QĐ-BCVN ngay 22/9/2009 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Phát hành báo chí Trung ương.

TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

CÔNG TY PHÁT HÀNH BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG

Trụ sở : 17 Đinh lễ, Quận Hoàn Kiếm, Hà nội Điện thoại: 043.8262208 -  Fax: 043 9364689

Trung tâm II: 43 Hồ Văn Huê, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh - Điện thoại: 083.9970607 - Fax: 083.8452416

Trung tâm III: 377 Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, TP Đà NẵngĐiện thoại : 0511 3656002

Viết bình luận

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0243.8254119)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)