GIỚI THIỆU DỊCH VỤ PHÁT HÀNH BÁO CHÍ

Phát hành báo chí là dịch vụ tổ chức nhận đặt mua, bán lẻ và chuyển phát "báo chí in" xuất bản trong nước và báo chí nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (gọi tắt là VNPost) từ nơi cung cấp báo chí đến khách hàng.

Công ty Phát hành báo chí Trung ương hiện nay đang cung cấp gần 700 loại báo. Trong đó, có trên 30 loại báo sử dụng tiếng nước ngoài.

PHƯƠNG THỨC ĐẶT MUA

1. Tổ chức nhận đặt mua báo chí dài hạn vào 04 đợt trong năm:

     ĐỢT 1: Từ ngày 5 đến 25/12 đặt mua cho Quý 1 (năm sau).

     ĐỢT 2: Từ ngày 5 đến 25/03 đặt mua cho Quý 2.

     ĐỢT 3: Từ ngày 5 đến 25/06 đặt mua cho Quý 3.

     ĐỢT 4: Từ ngày 5 đến 25/09 đặt mua cho Quý 4.

2. Chỉ tiêu thời gian phát báo ngày:

     - Trong nội thành phố, thị xã, thị trấn:

    + Báo ngày phải phát hết cho khách hàng trong ngày ngay sau khi khai thác xong. Nếu báo ngày về sau 16 giờ 00 thì phát ngay cho các Cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở địa phương, các địa chỉ còn lại phát vào đầu giờ sáng hôm sau.

     + Báo tuần cũng được phát ngay trong ngày nhận báo. Trường hợp báo tuần về sau 16 giờ 00, thực hiện như báo ngày về sau 16 giờ 00.

     - Tại các xã: Đảm bảo 100% số xã có báo đọc trong ngày.

3. Thời hạn tối thiểu nhận đặt mua Báo chí dài hạn:

     - Đối với báo chí xuất bản hàng ngày, hàng tuần, tháng 1 kỳ trở lên, thời hạn mua tối thiểu là 1 tháng và phải tròn tháng (từ đầu tháng đến cuối tháng).

     - Báo chí xuất bản 2, 3 tháng 1 kỳ, thời hạn tối thiểu là 3 tháng (theo quý, hoặc các tháng phải liên tiếp).

     - Tạp chí 6 tháng 1 kỳ, thời hạn tối thiểu là 6 tháng.

     - Trường hợp khách hàng đặt mua dài hạn, nhưng có một thời hạn không tròn tháng thì phần không tròn tháng chấp như như mua lẻ hẹn ước.

4. Trách nhiệm và quyền lợi của khách hàng:

Trách nhiệm

Phải thanh toán tiền theo số lượng và thời hạn đặt mua báo chí, trừ trường hợp được quy định riêng về đối tượng đặt mua (ký hợp đồng ghi nợ theo điều kiện đặt mua ghi nợ do VNPost quy định: là cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang…, có trụ sở làm việc cố định, có tài khoản ở kho bạc hoặc ngân hàng trong cùng một đơn vị hành chính với Bưu điện nơi đặt mua).

Chưa hết thời hạn đặt mua, nếu báo chí tăng giá, khách hàng phải trả thêm tiền.

Quyền lợi

     - Được phát báo chí đến địa chỉ đã đăng ký trong đơn đặt mua nằm trong phạm vi phục vụ của VNPost.

    - Trong thời hạn đặt mua được thay đổi địa chỉ nhận báo, số lượng, số loại báo chí đã đặt mua hoặc thôi mua, rút hạn mua.

     - Trong thời hạn đặt mua, nếu báo chí giảm giá, khách hàng được trả lại tiền thừa.

     - Được khiếu nại miễn cước nếu báo chí bị chậm trễ, thất lạc

5. Trách nhiệm và quyền hạn của VNPOST

Trách nhiệm

     - Tổ chức mạng lưới nhận đặt mua báo chí, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

     - Có trách nhiệm phát hành báo chí trong nước, báo chí nước ngoài nhập khẩu trên cơ sở Hợp đồng với cơ quan báo chí.

     - Bán báo chí theo đúng giá in trên bìa đối với báo chí in trong mục lục báo chí phát hành của VNPost. Đối với báo chí khác bán theo giá thỏa thuận.

     - Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc thu hồi báo chí theo chưc năng của VNPost, khi có lệnh thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.

Quyền hạn

Nhận phát hành hoặc nhận ủy thác phát hành các loại báo chí khi cơ quan báo chí có đủ các điều kiện:

     - Có giấy phép xuất bản

     - Hợp đồng kinh tế với VNPost

     - Chấp nhận cước phí phát hành và các điều khoản liên quan trong Hợp đồng theo quy định của VNPost.

     - Chịu chi phí cho việc thu hồi ấn phẩm.

 

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0243.8254119)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)