NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

- Bưu chính, phát hành báo chí lịch.

- Bán buôn, bán lẻ, bán đại lý báo chí.

- Xuất nhập khẩu báo chí.

- Thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng bưu chính công cộng, cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Cung cấp các dịch vụ công ích khác theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Kinh doanh các dịch vụ bưu chính dành riêng theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Kinh doanh các dịch vụ bưu chính, phát hành báo chí, chuyển phát trong và ngoài nước.

- Tham gia các hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính quốc tế và dịch vụ khác trong khuôn khổ các Điều ước quốc tế trong lĩnh vực bưu chính và Việt Nam ký kết, gia nhập khi được Nhà nước cho phép.

- Tư vấn, nghiên cứu, đào tạo, dạy nghề và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bưu chính.

- Tư vấn, nghiên cứu thị trường, xây dựng, lưu trữ và khai thác cơ sở dữ liệu theo quy định của pháp luật.

- Hợp tác với các doanh nghiệp viễn thông để cung cấp các dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin.

- Kinh doanh các dịch vụ trên môi trường mạng theo quy định của pháp luật.

- Kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa theo quy định của pháp luật.

- Kinh doanh các dịch vụ logistic.

- Mua, bán, đại lý bán các loại hàng hóa và dịch vụ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

- Xuất khẩu, nhập khẩu vật tư, thiết bị bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, thiết bị văn phòng và các loại hàng hóa dịch vụ khác.

- Cho thuê máy móc thiết bị, phương tiện vận tải theo quy định của pháp luật.

- In, sao bản ghi các loại, xuất bản kinh doanh xuất bản phẩm.

- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường), dịch vụ du lịch, quảng cáo.

- Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng.

Đối với các ngành nghề kinh doanh, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

 

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0243.8254119)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)