Lịch bàn

Mã sản phẩm:

119.000₫  

Tình trạng: Hết hàng

Kích thước: 27,5 x 16,5 cm Lịch 12 tháng: In 4 màu trên giấy Couches Matts 150 gsm.  Lịch 53 tuần: In 4 màu trên giấy Offset ngoại 100 gsm Hình thức: hộp đế nhựa màu xanh TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM CÔNG...

Sản phẩm liên quan

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0243.8254119)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)