HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI

Hệ thống mạng lưới Công ty Phát hành báo chí Trung ương nói riêng và Bưu Điện Việt Nam nói chung trải dài khắp cả nước, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo.

Hệ thống điểm phục vụ dịch vụ phát hành báo chí gồm 16436 điểm.

Với cơ sở vật chất, hạ tầng, mạng lưới cung cấp dịch vụ rộng khắp, tổ chức phương tiện vận chuyển qui mô, các dịch vụ của Công ty PHBCTW đã được khẳng định uy tín với xã hội. Sản lượng phát hành hàng năm đạt gần 400 triệu tờ cuốn của 800 loại báo, tạp chí (trong đó hơn 600 loại báo chí trong nước, gần 200 loại báo chí nước ngoài nhập khẩu). Mạng lưới chuyển phát báo chí: có trên 17.000 điểm phục vụ trong toàn quốc, đã có hơn 90% số huyện với hơn 8200/9100 xã nhận báo chí trong ngành.

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0243.8254119)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)