Dầu cá Vita Signature AlaskOmega 3 325/500 B/100 (Hộp 100 viên)

Mã sản phẩm:

316.800₫   396.000₫

Tình trạng: Hết hàng

VitaSignature AlaskOmega 3 Fish Oil- TƯƠI NHẤT THẾ GIỚI_ DUY NHẤT VIỆT NAM Hộp: 100 viên Thành phần: Dầu Omega3 cô đặc ..............…….............. 500mg Axit béo Omega3 ....................................... 325mg EPA .....................................…..................... 180mg DHA ............................................................ 120mg Omega3 khác ............................................ 25mg Phụ liệu vừa đủ * DHA: Là axit béo Omega-3 quan...

Sản phẩm liên quan

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0243.8254119)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)