Bút lông bảng loại nhỏ

Mã sản phẩm: LA30201

5.300₫  

Tình trạng: Còn hàng

Quy cách : 10 cây /hộp, 144 hộp (1440 cây)/thùng

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0243.8254119)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)