Bút lông bảng cỡ vừa

Mã sản phẩm: LA50001

7.200₫  

Tình trạng: Còn hàng

Quy cách : 10 cây/hộp, 72 hộp (720 cây) /thùng

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0243.8254119)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)