Bìa gắn Bloc

Mã sản phẩm:

Liên hệ

Tình trạng: Hết hàng

Kích thước: 35 x 55 cm In 4 màu trên giấy Couches 150gms, cán láng. Bồi trên Catto lạnh 3mm, mặt sau áp la đỏ.  TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM CÔNG TY PHÁT HÀNH BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG

Sản phẩm liên quan

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0243.8254119)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)