Bìa gắn bloc

Mã sản phẩm: TL-NH18

1₫  

Tình trạng: Còn hàng

BÌA KHUNG NHỰA KHÁNH NGỌC BÌA GẮN BLỐC Kích thước: 32 x 58cm QUY CÁCH KỸ THUẬT Bìa: Bồi trên nền carton 3 mm với khu vực in thông tin quảng cáo lớn. Mặt Bìa: Giấy Couche 150gsm Mặt áo...

Sản phẩm liên quan

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0243.8254119)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)