BLOC ĐẠI ĐẶC BIỆT

Mã sản phẩm: VN - NH08

0₫  

Tình trạng: Còn hàng

CHỦ ĐỂ: PHÁT TRIỂN THỊNH VƯỢNG

BÌA GẮN BLOC

-  Bìa bồi trên giấy Duplex độ dày 1500 msg

-  in bằng công nghệ mới metalize, dập vân nổi, giấy Duplex 350 gsm

Sản phẩm liên quan

Khách hàng tiêu biểu

Báo và tạp chí

(ĐT: 0912308478)

Lịch và xuất bản phẩm

(ĐT: 0916091975)

Văn phòng phẩm

(ĐT: 0913815554)

Ngành hàng khác

(ĐT: 0368880452)